Privacy verklaring Stichting Zederikdagen

Onze privacy verklaring bevat onder andere de onderstaande onderwerpen:

 • Bedrijfsgegevens
  • Stichting Zederikdagen
  • info@zederikdagen.nl
  • Tel: 0347-342110
  • Onderdelen: Fietsen en wandelen / Paarden en Wagens / Oldtimerdag
 • Welke gegevens verzameld worden
  • Naam en adres deelenemer
  • (mobiele) telefoon
  • emailadres
  • informatie over het deelnemende voertuig (bij onderdeel Oldtimerdag)
  • Sfeer foto’s, video’s van het evenement 
 • Het doel van de verwerking van gegevens
  • Uw inschrijving te beheren
  • Uw betaling te verwerken
  • U schriftelijke of per email te informeren over het evenement
  • U uw deelname te kunnen bevestigen (indien van toepassing)
  • Het verloop van het evenement te beheren. 
 • Of gegevens al dan niet aan derden ter beschikking worden gesteld
  • Oldtimerdag: Informatie over uw deelnemend voertuig zal aan de omroeper verstrekt worden. (Exclusief naam-adres-telefoon en email gegevens)
  • Voor verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp. Hierin zijn uw naam en emailadres opgenomen. Deze gegevens zijn uitsluitend
   toegankelijk voor het bestuur van de Stichting Zederikdagen.
 • Gebruik van gegevens voor commerciĆ«le doeleinden
  • Uw gegevens zullen door de Stichting Zederikdagen NIET voor commerciĆ«le doeleinde worden gebruikt.
 • Het gebruik van cookies
  • Stichting Zederikdagen maakt geen gebruik van cookies
 • Hoe een klant of gebruiker zijn of haar gegevens kan opvragen of wijzigen
  • Mocht u willen weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd mailt u dan naar info@zederikdagen.nl. Uw email moet voorzien zijn van:
   • Uw naam
   • emailadres waarmee u bij ons bekend bent
   • aan welk evenement u heeft deelgenomen: Fietsen en wandelen / Paarden en Wagens / Oldtimerdag
  • Wil u geen berichten via MailChimp ontvangen schrijf u dan uit via deze link: MailChimp
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang om contact met onze deelnemers te houden en om onze evenementen te promoten. 
 • Voor foto’s, video,s en audiovisuele materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk de bedoeling hebben om uw persoon als centrale figuur af te beelden en te
  promoten, zal uw toestemming worden gevraagd bij gebruiker van voor promotiedoeleinden.
 • U heeft altijd het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken. 
 • Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
  • Uw contact gegevens (naam, voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer en evenement afhankelijke informatie) worden bewaard voor onbepaalde
   duur om u te kunnen informeren over evenementen waaraan u heeft deelgenomen.
  • U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contact gegevens zullen dan worden gewist
 • Uw rechten!
  • U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.
  • U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van uw persoonsgegevens
   te vragen, 
  • Om uw rechten uit te oefenen, stuur een email naar info@zederikdagen.nl met aanduiding van uw naam, voornaam en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen
 • Gebruik van foto’s en video’s
  • Tijdens het evenement worden mogelijk foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen.
  • Het evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname aan een publiek evenement aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel
   materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd.
   Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.
  • Er worden mogelijk ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te
   maken van deze foto’s en audiovisueel materiaal op de de website www.zederikdagen.nl of in de email ter promotie en sfeerbeleving van het evenement en
   van de volgende edities hiervan.
  • U heeft het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor mag u een email sturen naar info@zederikdagen.nl met
   aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video door deze
   als bijlage aan uw bericht toe te voegen.
 • Klachten
  • Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij proberen u te helpen. Contacteer ons daarvoor op info@zederikdagen.nl
  • Als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 • Update
  • Deze privacy verklaring werd laatst geactualiseerd op 28 mei 2018. Wij passen de privacy verklaring indien noodzakelijk aan in het kader van de Algemene Verordening
   Gegevensverwerking.