Omwonende informatie

20e OLDTIMERDAG LEXMOND 8 JUNI 2024

DORPSSTRAAT 72, 4128 BZ LEXMOND, T 0651-356108

E info@zederikdagen.nl    W www.zederikdagen.nl

Geachte bewoners en bedrijven van de Laak, de Laakse Weide, Dorpsstraat, Kom Lekdijk, Schuurmanplein, A. Jacobsstraat, Kortenhoevenseweg en Lexmonderwaard,

De organisatie is verheugd u te melden dat op zaterdag 8 juni 2024 alweer de 20e editie van de Oldtimerdag Lexmond plaatsvindt in het centrum van Lexmond. En daarom willen wij, als organisatie van deze dag, u graag informeren over wat er die dag gaat gebeuren en waar u rekening mee kunt houden.

We hebben vergunning aangevraagd en gekregen om gebruik te mogen maken van de Dorpsstraat, de Laak en de Kortenhoevenseweg tot aan de kruising Nieuwe Rijksweg oneven. Al deze straten zijn gesloten voor het doorgaand – en aanwonend verkeer van 07:00 uur tot 19:00 uur. Met uitzondering van de Kortenhoevenseweg, die blijft gesloten tot 24:00 uur.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute: Nieuwe Rijksweg oneven, Zuidernes, Weth. J. de Jongstraat en Lijsterbeslaan vice versa.

De Dorpsstraat, de Laak en een gedeelte van de Kortenhoevenseweg worden gebruikt als opstelplaats voor de voertuigen.

De voertuigen worden vanaf 08:30 uur verwacht en worden neergezet in bovengenoemde straten. Vanaf 10:30 uur gaat de Oldtimerrit van start. Omstreeks 12:30 uur maken de tractoren een tussenstop op de Dorpsstraat. Terugkomst van de voertuigen wordt verwacht vanaf ongeveer 15:00 uur. Verder is er volop terras en die middag en een muzikaal onthaal voor de deelnemers door een dweilorkest. Na de prijsuitreiking om 17:00 uur start er een muzikaal programma op het marktplein met medewerking van de Lexmondse band “Met Maten”, zanger Rocky Pauw en Giovanni, en zangeres Funky Diva Ezz. Dit programma duurt tot ongeveer 22:00 uur en daarna gezellig samenzijn met elkaar.

Wij vragen u vriendelijk en beleefd om uw eigen auto(‘s) elders te parkeren en om bovengenoemde straten autovrij te maken vanaf 07:00 uur tot 19:00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid op parkeerterrein bij de Sporthal.

Een tip is wellicht om de zware boodschappen voor het weekend, en te tanken bij Wolterman, een dag eerder te doen. Natuurlijk zijn op zaterdag 8 juni 2024 de winkels gewoon geopend, maar niet of slecht bereikbaar met de auto. De Spar supermarkt is via de Berkenlaan gemakkelijk te bereiken.

Wij hopen, als organisatie, dat het, evenals voorgaande jaren, weer een onvergetelijke dag wordt met veel mooi – en droog weer en met prachtige voertuigen.

Wij vragen u beleefd of wij mogen rekenen op uw medewerking en hopen u allen dan ook te ontmoeten die dag.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben? Bel of mail dan naar bovenstaand adres.